SKŁAD ZARZĄDU - kadencja 2019-2022:
1. Prezes Jerzy Czechowicz
2. Wiceprezes ds. organizacyjnych Janusz Pietrzykowski
3. Wiceprezes ds. szkolenia Dariusz Zygmuntowski
4. Sekretarz Joanna Rumińska
5. Skarbnik Katarzyna Kowalczyk
6. Członek Zarządu Piotr Geras
7. Członek Zarządu Zbigniew Kłobukowski
KOMISJA REWIZYJNA:
1. Przewodniczący Barbara Cieciura
2. Zastępca Przewodniczącego Maria Kowalska
3. Sekretarz Małgorzata Drożdżewska
4. Członek Magdalena Boś-Pakulska
SĄD KOLEŻEŃSKI:
1. Przewodniczący Mirosław Koźlikowski
2. Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Szumska-Gołumska
3. Członek Dorota Kordus
ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309