Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu”

Zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu SKwP nr 20/6/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku.

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309