search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Załącznik nr 1 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu”

Zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu SKwP nr Obieg/19/4/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku.

Obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.

 

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309