search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

 

***

 

Dnia 25 września 2014 roku został powołany do życia Klub Księgowych Seniorów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.

Klub został powołany się dla stworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych  w art. 5 statutu, a w szczególności w celu:

  • utrzymanie kontaktów koleżeńskich z osobami, które swój okres aktywności zawodowej wypełniły lub wypełniają pracą w dziedzinie rachunkowości,
  • wymianę doświadczeń nabytych i nabywanych w okresie pracy zawodowej,
  • podejmowanie działań oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • organizowanie spotkań oświatowych, kulturalnych itp.,
  • inicjowanie spotkań z młodymi adeptami sztuki księgowej będącymi członkami SKwP celem wymiany doświadczeń zawodowych,
  • propagowanie zasad etyki zawodowej.

CZŁONKOWIE KLUBU:

Klub zrzesza osoby, które łącznie:

  • są członkami zwyczajnymi SKwP Oddział Okręgowy w Toruniu oraz,
  • ukończyły 60 rok życia,
  • zadeklarowały przynależność do Klubu Księgowych Seniorów.
ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309