search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Kolejne spotkanie KCMK odbędzie się październiku (przerwa wakacyjna).

 

***

Dnia 28 czerwca 2012 roku został powołany do życia Klub Młodego Księgowego, którego nazwa od 13 grudnia 2019 roku brzmi: Klub Członkowski Młodych Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.

Klub został powołany się dla stworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych  w art. 5 statutu, a w szczególności w celu:

  • umożliwienia studentom wzbogacenia nabytej na uczelni wiedzy i umiejętności  praktycznych,
  • doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania w przyszłości zawodu księgowego,
  • skupieniu młodych osób w jednej organizacji i dzięki temu stworzenie płaszczyzny integracji środowiska.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • organizowanie warsztatów praktycznych,
  • propagowanie zasad etyki zawodowej w rachunkowości,
  • współpracę z Kołem Naukowym Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

CZŁONKOWIE KLUBU:

Klub zrzesza: studentów i absolwentów do 30 roku życia, którzy:

  • są członkami zwyczajnymi SKwP Oddział Okręgowy w Toruniu oraz,
  • zadeklarowali przynależność do Klubu Członkowskiego Młodych Księgowych.

Nabór nowych członków Klubu odbywa się na początku każdego roku akademickiego i przeprowadzają go bezpośrednio na uczelniach wyższych, studenci wchodzący w skład Zarządu Klubu.  W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Oddziału:  biuro@torun.skwp.pl

 

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523