search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Oferta szkoleniowa

Informacje zawarte w tej części serwisu internetowego są kierowane do obecnych i przyszłych uczestników szkoleń organizowanych przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przekazujemy informacje o prowadzonych kursach, konferencjach - ich rodzajach, poziomach i zróżnicowaniu. Słuchacze Stowarzyszenia mogą dowiedzieć się o zasadach prowadzenia zajęć, poznać zakres tematyczny i warunki uczestnictwa.

Od dnia 06 października 1993 r. działa Placówka Kształcenia Ustawicznego pod nazwą: "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu" wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod pozycja nr 30.

Placówka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - numer ewidencyjny 2.04/00033/2009

Wszystkie kursy i szkolenia realizowane są w ramach w/w Placówki.

Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego. (poniżej w zakładce "Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych" do pobrania wraz z załącznikami)

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523