search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Załącznik nr 3 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu”

Zatwierdzony uchwałą nr 12/2/2024 Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu SKwP z dnia 9 kwietnia 2024 roku.

Obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2024 roku.

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523