search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Załącznik nr 3 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu”

Zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu SKwP nr Obieg/23/6/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku.

Obowiązuje od dnia 11 lipca 2023 roku.

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309