Zmiany w funkcjonowaniu niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, prowadzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, obowiązują od 19 października 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym (§ 1a rozporządzenia),
 • Ogranicza się w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym (§ 1b ust. 1 rozporządzenia). Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć w trybie hybrydowym (mieszanym lub półzdalnym) w taki sposób, że:
  1)   co najmniej 50% uczniów (uczestników) realizuje te zajęcia
  w szkole, placówce lub centrum oraz
  2) nie więcej niż 50% uczniów (uczestników) realizuje te zajęcia
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  Nauczanie w trybie hybrydowym ma na celu zmniejszenie liczebności klas/grup co sprzyja zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami.
 • Ustawodawca dopuścił, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, realizację zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym przy zachowaniu reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Dał również dyrektorowi szkoły (placówki) uprawnienia do ustalenia innego sposobu realizacji zajęć, jeżeli nie mogą być realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Oznacza to, iż w wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą się odbyć w formie stacjonarnej lub hybrydowej w przypadku obszaru czerwonego.

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309