Zasady sporządzania, zatwierdzania, podpisywania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Materiał uzupełniający do „Zamknięcia roku 2022”
 •  Aktualne podstawy prawne
 •  Składniki rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na zasadach ogólnych​
 •  Obowiązki w ciągu 3 miesięcy od daty bilansowej​​
 •  Forma elektroniczna sprawozdania​
 •  Kto i jak podpisuje sprawozdanie finansowe
 •  Odmowa podpisania
 •  Rodzaje i weryfikacja podpisów elektronicznych
 •  Kompletność
 •  Najczęściej popełniane błędy formalne
 •  Obowiązek badania sprawozdań finansowych​
 •  Wybór firmy audytorskiej
 •  Umowa o badanie
 •  Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdań​
 •  Uproszczenia w sprawozdawczości

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309