search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

 

W przygotowaniu kolejne wydanie publikacji nt. zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
  • Szczegółowo omawia metody i procedury wyceny bilansowej, sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentację w sprawozdaniu finansowym zdarzeń, w tym także nietypowych bądź występujących sporadycznie.
  • Wskazuje, jak postąpić w sytuacjach nieuregulowanych uor – przedstawiając szczegółową argumentację przemawiającą za proponowanym rozwiązaniem, zawiera liczne przykłady z praktyki gospodarczej.
  • Łączy kwestie księgowe z podatkowymi.
  • Sygnalizuje istotne dla księgowych zmiany w przepisach prawa bilansowego i podatkowego.
👉 W tym roku, w cenie książki otrzymujesz dostęp do webinaru z możliwością zadawania pytań ekspertom!

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309