search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Z okazji 115-lecia działania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich, Oddział  Okręgowy w Toruniu SKwP zorganizował Konferencję „Księgowy architekt bezpiecznego biznesu”, która odbyła się 14 września 2022 r.  w hotelu Filmar przy ulicy Grudziądzka 45 w Toruniu.

W pierwszej części konferencji po wystąpieniach zaproszonych gości,  wręczono listy gratulacyjne i okolicznościowe statuetki najwierniejszym członkom wspierającym naszego Oddziału.

Statuetki wręczono również przedstawicielom szkół i uczelni z którymi Oddział współpracuje, tj.  Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. Natomiast w imieniu Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  UMK w Toruniu statuetkę odebrał Prof. dr hab. Sławomir Sojak.

Następnie Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, Członek Zarządu Głównego SKwP zapoznała zgormadzonych ze swoimi przemyśleniami na temat „Jak pozostać księgowym i nie zwariować”.

Po przerwie kawowej wręczono przyznane przez Zarząd Główny SKwP złote i srebrne odznaczenia „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, a członek zwyczajny toruńskiego oddziału, będąca wykładowcą rachunkowości na pierwszym stopniu certyfikacji zawodu księgowego SKwP,  Marta Zielińska złożyła przyrzeczenie  jako nowo mianowana Dyplomowana Księgowa.

Na zakończenie Prof. dr hab. US Stanisław Hońko, Wiceprezes Zarządu Głównego SKwP zaangażował zgromadzonych do aktywnego uczestnictwa w swoim wystąpieniu na temat „Zawód księgowego – dziś i jutro”. Uczestnicy konferencji zalogowali się poprzez swoje telefony do aplikacji i rozwiązywali test dotyczący przeszłości i teraźniejszości zawodu księgowego.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309