search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu oraz działający w jego strukturze Klub Członkowski Młodego Księgowego SKwP O/O w Toruniu mają zaszczyt zaprosić na:

 „V Konferencję Młodych Księgowych toruńskiego Oddziału Okręgowego SKwP”

Konferencja odbędzie się 27 lutego 2024 roku w siedzibie SKwP O/O w Toruniu, ul. Podmurna 10-12.

W Konferencji udział biorą studenci i absolwenci wyższych uczelni województwa kujawsko-pomorskiego o ile nie ukończyli 30 roku życia.

W jej ramach organizowany jest konkurs, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego wśród młodych adeptów rachunkowości naszego regionu.

Konkurs składa się w trzech etapów.

I. Studenci/absolwenci składają w SKwP prace konkursowe.   

W ramach konferencji odbędą się trzy panele tematyczne:

      • SPRAWOZDAWCZOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA,
      • RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA,
      • ETYKA ZAWODOWA W RACHUNKOWOŚCI.

II. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najlepszych prac.  

III. Wybrane prace konkursowe (trzy w każdym panelu tematycznym) zostaną zaprezentowane podczas Konferencji. Z nich Komisja konkursowa wybierze najlepsze i nagrodzi laureatów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 grudnia 2023 roku, formularz zgłoszeniowy oraz wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie: www.torun.skwp.pl

  • Wypełnioną kartę uczestnictwa należy przesłać na adres szkolenia@torun.skwp.pl

Prace należy przesyłać na adres: szkolenia@torun.skwp.pl do 31 stycznia 2024 roku.

Nadesłane prace powinny odpowiadać wymogom redakcyjnym zamieszczonym na podanych wcześniej  stronach internetowych.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Autorzy trzech najlepszych referatów otrzymają w nagrodę bony szkoleniowe wartości 1.000,00 zł do wykorzystania na dowolnym szkoleniu organizowanym przez toruński Oddział Okręgowy SKwP (istnieje możliwość odbycia szkolenia w innym Oddziale SKwP) oraz atrakcyjne nagrody niespodzianki od zaprzyjaźnionych z SKwP firm.

Serdecznie zapraszamy.

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309