search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Uwaga na fałszywe e-maile nt. wszczęcia kontroli

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail na temat wszczęcia kontroli przez urząd skarbowy.

Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów.

Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie danych nieuprawnionym osobom.

 

Przykład fałszywego e-maila (pisownia oryginalna):

"Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 19.01.2020r. Wobec braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.01.2020r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.01.2020r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin wszczęcia kontroli na 19.01.2020r. o godz. 9.00.

Jednocześnie Urząd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z puźn. zm.) w związku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z puźn. zm.) czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Oznacza to ze w wyżej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana/y do obecności w siedzibie swojej Firmy i współpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególności w czasie Pani/Pana nieobecności.

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzona przez Panią/Pana Firma wymienionych w załączniku.

Załącznik do pobrania

Nieobecność Pani/Pana może zostać uznana za stan wyczerpujący znamiona wykroczenia określonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z puźn. zm.)."

 

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523