Oddział Wielkopolski w Poznaniu zaprasza do zapoznania się z materiałem z odczytu realizowanego w nowej formule zdalnego przekazu przez Internet: Tarcza antykryzysowa w kadrach i płacach cz. 1 - "Umorzenie składek na ubezpieczenia, wynagrodzenie za przestój i obniżenie wymiaru czasu pracy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie za obowiązkową kwarantannę", który odbył się w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Odczyt poprowadziła Pani Magda Sobiak, wykładowca Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP, specjalista ds. kadr i płac.

Odczyt ten był kolejnym z cyklu spotkań dotyczących rozwiązań przewidzianych w uchwalonych właśnie ustawach, zwanych tarczą antykryzysową. Nasze działania w tym zakresie będą miały charakter nieodpłatny.

Prezentacje z odczytu będą dostępne w na stronie internetowej www.skwp.poznan.pl w aktualnościach.

Bardzo prosimy o przesyłanie pytań i problemów, które będziemy mogli omówić na kolejnych odczytach na adres pytania@skwp.poznan.pl.

Zapraszamy!

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309