Aby chronić legalny biznes i zasady uczciwej konkurencji w branżach najbardziej narażonych na występowanie szarej strefy, informujemy, iż Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi wiele działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Dlatego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu przypomina przedsiębiorcom, o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309