4 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Członkowskiego Biur Rachunkowych SKwP Oddziału Okręgowego w Toruniu.

Uchwalono program działania na lata 2019-2022 oraz wybrano nowy Zarząd Klubu w składzie:

  • Prezes Mirosław Koźlikowski

  • Wice Prezes Joanna Rumińska

  • Skarbnik Beata Boruszkowska

  • Sekretarz Olga Matzkait

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309