search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

 

Instytut Finansów, we współpracy z Ministerstwem Finansów, po raz kolejny zaprasza na bezpłatne szkolenie z KSR nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"

Szkolenie jest elementem rozpowszechniania najnowszego standardu, którego celem jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień przychodów ze sprzedaży dóbr, po jego opublikowaniu.

Nowe regulacje objaśniają to, w jakim momencie i jakiej kwocie należy ujmować przychody w księgach rachunkowych, w jaki sposób ujawniać o nich informacje w sprawozdaniu finansowym.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Trzpioła, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z zakresu rachunkowości finansowej (w tym MSSF), zarządczej i podatkowej. Autorka licznych opracowań, artykułów i książek z zakresu rachunkowości. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości.

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów" ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. Jest najnowszym standardem wydanym przez Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy Ministrze Finansów. Jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości. 

Standard zawiera obszerne wytyczne i praktyczne przykłady dotyczące zasad ustalania i ujmowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży:

  • wyrobów gotowych zdatnych do sprzedaży lub w toku produkcji,
  • półproduktów,
  • towarów,
  • materiałów.

Termin szkolenia: 29 marca 2023 r.

Czas trwania szkolenia: 6h 

w godz.: 9:00 – 15:00. 

Zachęcamy do udziału w szkoleniu. Link do formularza z zapisami znajduje się poniżej.

Szkolenie online KSR nr 15 – Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów - Instytut Finansów (infin.gov.pl)

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523