search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

ABACUS 2024

Dnia 6.06.br na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu odbyła się jednodniowa konferencja naukowa poświęcona historii rachunkowości ABACUS 2024. Była to już VI edycja konferencji odbywającej się co dwa lata. Zorganizowali ją pracownicy Katedry Rachunkowości Finansowej przy współudziale członków Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce istniejącej przy Radzie Naukowej Zarządu Głównego SKwP.

Wykład inauguracyjny na temat źródeł archiwalnych wykorzystywanych do szacowania strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej wygłosił prof. Mirosław Kłusek z Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). Profesor jest współautorem opublikowanego w 2022 roku Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945.

O kolonizacji rachunkowości przez okupanta niemieckiego w trakcie II wojny światowej mówił prof. Mikołaj Turzyński (UŁ). Okresu wojennego dotyczył także referat prof. Jolanty Chluski z Politechniki Częstochowskiej (PCz) zatytułowany „Model rachunkowości Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Częstochowie w latach 1942/1943”.

O powojennych problemach dotyczących reformy jednolitego planu kont mówiła prof. Anna Karmańska ze Szkoły Głównej Handlowej (SGH).

Z kolei przedwojennym zmaganiom księgowych poświęcony był referat prof. Anny Szychty (UŁ) na temat  organizacji księgowych i problemów profesjonalizacji zawodu księgowego w Polsce międzywojennej. Okresu przedwojennego dotyczył także referat dr Ewy Makowskiej, w którym przeanalizowała protokół z badania rachunkowości na potrzeby podatkowe Browaru Kuntersztyn w Grudziądzu w latach 1936-1938. Patrząc chronologicznie wstecz trzeba wskazać na wystąpienia dr Anny Olewnik-Dejewskej  (UMK) zatytułowane „Funkcje rachunkowości dóbr wilanowskich w latach 1892-1940” oraz dr Małgorzaty Mierzejewskiej (SGH) na temat źródeł Skarbu królewskiego w Polsce XVI-wiecznej.

Ponieważ w tym roku minęło 10 lat od pierwszego spotkania pracowników naukowych zainteresowanych historią rachunkowości. Był więc mały jubileusz, dlatego też prof. Sławomir Sojak zakończył konferencję krótkim podsumowaniem poprzednich konferencji, zauważając, że   ABACUS ma już 10 lat, ale czy będzie miał więcej?

Do treści wygłoszonych referatów i odpowiedzi na ostatnie pytanie odsyłam do publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się - tak, jak w przypadku poprzednich „ABACUSÓW” - w Wydawnictwie Naukowym UMK.

 

Dr Anna Olewnik-Dejewska (sekretarz konferencji)

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523