Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.11.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:15
Typ:
kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
550,- zł od osoby
Raty:
275,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
275,- zł płatne do 19 września 2020 r.,
Zapisz się

CEL KSZTAŁCENIA:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez :

a) aktywny udział słuchacza w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

PROGRAM:

Kurs obejmuje 2 moduły tematyczne:

  • Praktyczne prowadzenie PKPiR - 18 godzin lekcyjnych
  • Zagadnienia podatkowe - 6 godzin lekcyjnych.

WYKŁADOWCA: doradca podatkowy Dariusz Zygmuntowski

ORGANIZACJA:

FORMUŁA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line.

Będzie odbywać się poprzez platformę Google Meet - Essencial  (nie wymaga ściągania żadnej aplikacji)

Każdy uczestnik na 15 minut przed szkoleniem będzie otrzymywał  link z dostępem.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

INFORMACJE DODATKOWE:

Czas trwania kursu, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu. 

Kurs trwa 24 godziny lekcyjne, (godzina lekcyjna to 45 minut). Kurs jest realizowany w trybie on-line.

Wymagania wstępne.  

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Forma zaliczenia kursu: 

  • udział w przynajmniej na 75% godzinach lekcyjnych

Osoba, która spełniła powyższy warunek otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.1632)

Cena kursu.

Całkowity koszt kursu w roku szkoleniowym 2020/2021 w trybie on-line wynosi 550 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309