Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.05.2021
Typ:
kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1100,- zł od osoby
Raty:
550,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
550,- zł płatne w czasie kursu,
Zapisz się

CEL KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie teoretyczny i praktyczny uczestników do pracy na stanowisku kadrowo - płacowym, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

a) aktywny udział słuchacza w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

PROGRAM:

Kurs obejmuje 2 moduły tematyczne:

  • Kodeks Pracy i dokumentacja kadrowa - 20 godzin lekcyjnych
  • Płace - 28 godzin lekcyjnych.

ORGANIZACJA:

FORMUŁA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line (za wyjątkiem egzaminu).

Będzie odbywać się poprzez platformę Google Meet - Essencial  (nie wymaga ściągania żadnej aplikacji)

Każdy uczestnik na 15 minut przed szkoleniem będzie otrzymywał  link z dostępem.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

INFORMACJE DODATKOWE:

Czas trwania kursu, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu. 

Kurs trwa 50 godziny lekcyjne, w tym 2 godzinny pisemny egzamin końcowy (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs jest realizowany w systemie ON-LINE, natomiast egzamin końcowy w systemie stacjonarnym .

Wymagania wstępne.  

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Forma zaliczenia kursu: 

  • uczestnictwo przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych,
  • pisemny egzamin końcowy.

Egzamin składa się z dwóch części: testu z prawa pracy i zadań sytuacyjnych z zakresu płac.Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie, na potrzeby:

a) ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdej części egzaminu,

b) otrzymania Zaświadczenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu zawierającego wykaz godzin wykładowych i ocenę końcową - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z każdej części egzaminu.

Cena kursu.

Całkowity koszt kursu w roku szkoleniowym 2020/2021 wynosi 1.100,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309