Z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana prelegenta i tematu bezpłatnego odczytu,  który odbędzie się  17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:30.

Temat odczytu: Nowe obowiązki biur rachunkowych w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z 2021 r..

Prelegent: Hubert Grzyb – doradca podatkowy.

Odczyt odbędzie się przy wykorzystaniu platformy Google Meet.

Aby dostać się na spotkanie prosimy kliknąć w poniższy tekst:

Odczyt 17 czerwca 2021

Pozostałe aktualności

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309